CEMFALA

Cement jest hydraulicznym spoiwem mineralnym stosowanym do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, betonu oraz innych produktów chemii budowlanej. Wydawałoby się, że jest przydatny tylko podczas budowy nowych budynków, jednak nie jest to prawdą, ponieważ znajduje on także zastosowanie w różnego typu pracach remontowych. Cement workowany to połączenie surowców takich jak margiel, wapień i glina, które jest wypalane w piecu na klinkier, po czym zostaje zmielone z gipsem, pełniącym rolę regulatora czasu wiązania. Wymagania jakie musi spełniać cement, aby był dopuszczony do obrotu w Polsce są bardzo rygorystyczne. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów cementu, zależnie od typu wykonanych prac trzeba zaopatrzyć się w odpowiednią jego odmianę.

Jakość jest najważniejsza - Cement workowany Górażdże

Nasza firma najczęściej zaopatruje klientów w cement workowany Górażdże, produkowany przez firmę Górażdże Cement SA. Surowce, z których jest tworzony, czyli kamień wapienny i margiel, są pozyskiwane z dwóch kopalni: Folwark i Górażdże. Rozróżniamy pięć głównych rodzajów cementu workowanego Górażdże odpowiednich do powszechnego użytku, z których warto opowiedzieć o dwóch najbardziej uniwersalnych.

Rodzaje cementu i inne materiały budowlane

Pierwszym jest cement portlandzki PREMIUM (CEM I 42,5R), który otrzymywany jest ze zmielenia klinkieru cementowego z gipsem w ilości do 5%. To spoiwo jest idealne do zastosowania wszędzie tam, gdzie ważny jest czas realizacji konstrukcji lub szybka naprawa obiektu.

Kolejny typ to cement portlandzki wieloskładnikowy MULTI (CEM II 32,5R) powstający z wymieszania klinkieru portlandzkiego z dodatkami mineralnymi. Charakteryzuje się on wydłużonym czasem wiązania i jest polecany do produkcji zapraw tynkarskich i murarskich.

Przy temacie cementu warto również przybliżyć kwestię zaprawy tynkarskiej. Pozwala ona stworzyć warstwę wygładzająca, pokrywa chropowatość, nierówność, wypełnia ubytki i rysy. Można ją zastosować do spoinowania powierzchni z cegieł, betonu komórkowego, tynku cementowego oraz pustaków ceramicznych.

Tak samo niezbędna w pracach budowlanych jest zaprawa murarska, która przydaje się do łączenia ze sobą elementów murowanych. W skład wchodzi woda, piasek i wapno gaszone, czyli tzw. wapno hydratyzowane. Jej zalety to wysoki stopień plastyczności masy, niwelowanie ryzyka tworzenia się szczelin podczas osiadania budynku, duża przyczepność i grzybobójcze właściwości zaprawy. To wszystko plus niski koszt sprawia, że jest ona wyjątkowo uniwersalna i szeroko wykorzystywana.

Kiedy natomiast prace są prowadzone na podłożu, a nie na ścianach, przydatna może okazać się wylewka betonowa. Jest to podkład podłogowy, który odpowiednio wyłożony charakteryzuje się większą wytrzymałością na ściskanie niż pozostałe podkłady oraz mniejszym skurczem podczas wysychania; do jego układania wykorzystuje się miksokreta. 

Szeroki wybór daje wiele możliwości

Wysokiej jakości cement workowany Górażdże poza głównymi pięcioma rodzajami dzieli się także na podtypy. Dzięki temu nie ma ryzyka problemu z dostosowaniem odmiany cementu do jakiegokolwiek typu prac budowlanych, bądź remontowych. Szeroka oferta cementów od takich producentów jak: Górażdże Cement SA oraz Dyckerhoff Polska, dystrybuowanych przez firmę Cemfala z pewnością spełni oczekiwania, każdego klienta.